Bedrifter

Sosialt ingeniørarbeid: for å få ut det beste av hver ansatt. Mange ansatte besitter kunnskap som bedriftene ofte ikke får glede av. Dårlig kommunikasjon og utrygt læringsmiljø bidrar til at ansatte ikke tør utfolde seg. Dermed får ikke bedriften utnyttet sine ansattes fulle potensial. Innovative ideer kan bli kvelt. Gode utviklende dialoger, som gjør gode ideer enda bedre, kan bli bremset.

Hvordan relasjonen er i arbeidsgruppene er, og hvordan kommunikasjonen er, er viktig for å forstå om læringsmiljøet i bedriften er oppbyggende eller nedrivende. Er det slik at mange sitter med hode sanden og prøver å finne gode løsninger hver for seg, eller snakkes det hensiktsmessig sammen for et felles beste.

Mange ressurser går tapt i innbyrdes uenigheter og mangel på mellommenneskelige relasjoner. Bedrifter henter ofte inn dyre konsulenter selv om egne ansatte besitter samme kompetanse. Feil i produskjon kan forekomme, selv som noen kunne forutsatt dette. Et tryggere læringsmiljø vil gjøre at flere tør stå fram med sin kompetanse istedenfor å være redd for å mislykkes. Denne kompetansen kan spare bedrifter for mange penger, samtidig som bedriften har større sjanse for å beholde dyktige ansatte, som føler at deres kompetanse og personlige utvikling blir i varetatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *