Skoler

Nasjonale prøver.

Mange skoleledere trenger hjelp til å brukte nasjonale prøver på en hensiktsmessig måte. Hva det er prøvene viser og hvordan svarene kan brukes i skolens utviklingsarbeid, er de to vanligste utfordringene.

Prøvene viser hvor godt elevene mestrer de grunnleggende ferdighetene. Det kan også være det som på engelsk kalles litracy, men som vi på norsk ikke har et godt begrep for.

Hvordan bruke de nasjonale prøveresultatene på en god måte er en større utfordring. Det er mange skoleledere som er usikre på språket rundt prøvene og som ikke mestrer å bruke dette opp mot sine lærere. I fraværet av en felles strategi, blir det ofte opp til hvordan den enkelt lærer hvordan han eller henne ønsker å jobbe med de nasjonale prøvene.

Jeg kan hjelpe med å etablere en forståelse for språket rundt nasjonale prøver og hvordan dette kan bli etablert i kollegiet. Videre kan jeg hjelpe med å lage en helhetlig strategi for å bedre arbeidet med prøvene i hele kollegiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *