Norsk

Skriverammer og eksempeltekster m.m.

https://ordriket.no/

https://signaturbm.portfolio.no/

http://folkeeventyr.no/

Retorikk, språklige virkemidler og språkhistorie

http://videoteket.no/

http://www.skriftlig.info/teori/arven.html#3

https://ndla.no/nb/subjects/subject:18/topic:1:185340/topic:1:63255/resource:1:63364

Nynorsk, kommaregler, språklige virkemidler m.m.

https://www.youtube.com/c/ElinM%C3%A5geBj%C3%B8rneg%C3%A5rdsl%C3%A6rer

Ordklasser m.m.

http://norsksidene.no/web/

Siluetter

https://nilsmagnus.github.io/silhouette/dist/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *