Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

https://no.tobiidynavox.com/pages/snap-core-first

https://www.statped.no/ask/

https://cognita.no/veileder-om-ask/

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/alternativ-supplerende-kommunkasjon-ask—avklaring-av-ansvar-mellom-utdanningssektoren-og-nav/

Tegn til tale

https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *