Norskopplæring for minoritetsspråklige

Selvstudier

https://www.ntnu.edu/learnnow

https://norskstart.cappelendamm.no/

Undervisningsopplegg

https://utenenrodtraad.com/

En nettside med mange gode linker og ressurser: https://sites.google.com/view/norsk/1-for-elever/ressurser-for-norskelever#h.p_6Y3bb6U4ewjD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *