Lesetrening

Bisonblikk: http://aremark.pedit.no/web/NettskoleRessurs.axd?id=cdeba36f-b828-471f-8651-f68b1c26da2d

Lesetreningsmetoder: https://www.hurtiglesing.no/

Høyfrekvente ord: https://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660

Hjelpemidler for lese- og skrivevansker: https://iktfl.wordpress.com/dysleksi/

Lesetrening for lese- og skrivevansker: https://lesetreet.no/

http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *