Hjelpemidler matematikk

Microsoft offices matematikkhjelp

https://math.microsoft.com/en

Matte på engelsk

IXL | Math, Language Arts, Science, Social Studies, and Spanish

Tallinje

The Math Worksheet Site.com — Number Lines

Tallinje til å henge opp i klasserommet

Gratis tallinje til vegg i klasserom – Teaching Funtastic

Google lens- matematikkhjelp, lese og oversettingshjelp på mobil og nettbrett

Google Lens – søk etter det du ser

Tier til tjuer-venner

Number Bonds 20 | Math Playground

Matteoppgaver

Øv på matematikk for første-, andre-, tredje-, fjerde-, femte- og sjetteklasse (matteoppgaver.com)

Mattenøtter m.m.

Matematikk.org: Velkommen!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *