Hjelpemidler matematikk

Microsoft offices matematikkhjelp https://math.microsoft.com/en Matte på engelsk IXL | Math, Language Arts, Science, Social Studies, and Spanish Tallinje The Math Worksheet Site.com — Number Lines Tallinje til å henge opp i klasserommet Gratis tallinje til vegg i klasserom – Teaching Funtastic Google lens- matematikkhjelp, lese og oversettingshjelp på mobil og nettbrett Google Lens – søk …

Hjelpemidler lese- og skrivevansker

Temaside statped (kurs om diverse platformer) https://www.statped.no/laringsressurser/sprak-og-tale/temaside-om-digital-lese–og-skrivestotte/ Lingdys – en video om hvordan bruke programmet https://www.youtube.com/watch?v=Oc_rasurJ8o Lingdys – flere korte videoer om hvordan bruke programmet https://www.youtube.com/results?search_query=lingdys+ny CD-ord/intowords – korte videoer om bruk av programmet Videobibliotek (vitec-mv.com) Hvordan bruke diktatfunkjsonen i Microsoft office https://www.youtube.com/watch?v=6hV2uxEQz1E Hvordan bruke engasjerende leser med Office Lence https://www.youtube.com/watch?v=Kl4eiw4JQZo Hvordan bruke lydhør https://www.youtube.com/watch?v=ubdihquBbjw …

Sal og Scene

Dramaøvelser https://www.youtube.com/channel/UChFbmxYZ8VVThe_mcD1vo_A/featured https://www.dramateket.no/Teater-velser.html https://www.improteater.no/Teatersport.html https://dramasommetode.wordpress.com/category/idebank/ Undervisningsopplegg https://nafo.oslomet.no/grunnskole/undervisningsopplegg/valgfagpa-ungdomstrinnet/sal-og-scene/ Lys, lyd og planlegging https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=207

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

https://no.tobiidynavox.com/pages/snap-core-first https://www.statped.no/ask/ https://cognita.no/veileder-om-ask/ https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/alternativ-supplerende-kommunkasjon-ask—avklaring-av-ansvar-mellom-utdanningssektoren-og-nav/ Tegn til tale https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/ https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php# https://www.acm.no/tegnstart/web/#velkommen https://toleio.com/

Norsk

Skriverammer og eksempeltekster m.m. https://ordriket.no/ https://signaturbm.portfolio.no/ http://folkeeventyr.no/ Retorikk, språklige virkemidler og språkhistorie http://videoteket.no/ http://www.skriftlig.info/teori/arven.html#3 https://ndla.no/nb/subjects/subject:18/topic:1:185340/topic:1:63255/resource:1:63364 Nynorsk, kommaregler, språklige virkemidler m.m. https://www.youtube.com/c/ElinM%C3%A5geBj%C3%B8rneg%C3%A5rdsl%C3%A6rer Ordklasser m.m. http://norsksidene.no/web/ Siluetter https://nilsmagnus.github.io/silhouette/dist/