Lesetrening

Bisonblikk: http://aremark.pedit.no/web/NettskoleRessurs.axd?id=cdeba36f-b828-471f-8651-f68b1c26da2d Lesetreningsmetoder: https://www.hurtiglesing.no/ Høyfrekvente ord: https://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660 Hjelpemidler for lese- og skrivevansker: https://iktfl.wordpress.com/dysleksi/ Lesetrening for lese- og skrivevansker: https://lesetreet.no/ http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/

Sal og Scene

Dramaøvelser https://www.youtube.com/channel/UChFbmxYZ8VVThe_mcD1vo_A/featured https://www.dramateket.no/Teater-velser.html https://www.improteater.no/Teatersport.html https://dramasommetode.wordpress.com/category/idebank/ Undervisningsopplegg https://nafo.oslomet.no/grunnskole/undervisningsopplegg/valgfagpa-ungdomstrinnet/sal-og-scene/ Lys, lyd og planlegging https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=207

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

https://no.tobiidynavox.com/pages/snap-core-first https://www.statped.no/ask/ https://cognita.no/veileder-om-ask/ https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/alternativ-supplerende-kommunkasjon-ask—avklaring-av-ansvar-mellom-utdanningssektoren-og-nav/ Tegn til tale https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/ https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php# https://www.acm.no/tegnstart/web/#velkommen https://toleio.com/

Norsk

Skriverammer og eksempeltekster m.m. https://ordriket.no/ https://signaturbm.portfolio.no/ http://folkeeventyr.no/ Retorikk, språklige virkemidler og språkhistorie http://videoteket.no/ http://www.skriftlig.info/teori/arven.html#3 https://ndla.no/nb/subjects/subject:18/topic:1:185340/topic:1:63255/resource:1:63364 Nynorsk, kommaregler, språklige virkemidler m.m. https://www.youtube.com/c/ElinM%C3%A5geBj%C3%B8rneg%C3%A5rdsl%C3%A6rer Ordklasser m.m. http://norsksidene.no/web/