Sal og Scene

Dramaøvelser https://www.youtube.com/channel/UChFbmxYZ8VVThe_mcD1vo_A/featured https://www.dramateket.no/Teater-velser.html https://www.improteater.no/Teatersport.html https://dramasommetode.wordpress.com/category/idebank/ Undervisningsopplegg https://nafo.oslomet.no/grunnskole/undervisningsopplegg/valgfagpa-ungdomstrinnet/sal-og-scene/ Lys, lyd og planlegging https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/?s=&filter=207

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

https://no.tobiidynavox.com/pages/snap-core-first https://www.statped.no/ask/ https://cognita.no/veileder-om-ask/ https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/alternativ-supplerende-kommunkasjon-ask—avklaring-av-ansvar-mellom-utdanningssektoren-og-nav/ Tegn til tale https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/